Om oss

House of Music

House of Music syftar till att bygga en nationell plattform för urban musik med fokus på unga från socioekonomiskt utsatta områden. Projektets metodik utgår från målgruppens egna kompetenser där målet är att lära av varandra i syfte att bygga vidare på ungas intressen och befintliga styrkor.

I projektet utvecklas tvärfunktionella samarbeten som bidrar till att ungas kompetens kan omsättas i den traditionella musikbranschen eller annan kreativ verksamhet.

Projektets digitala plattform ska även ta fram online-utbildningar där utbildningsmaterial, inspiration och värdefull erfarenhet ska spridas till unga som bor i andra delar av landet.

Välkommen hit!